Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Поздравление по случай празника на Българската община 12.10.2019 Уважаеми дами и господа, Скъпи колеги, служители в Общинска администрация Лясковец,   Поздравявам Ви сърдечно с днешния празник, с Деня на Българската община – 12 октомври 2019 година. Общината е институцията, която работи в името и в интерес на гражданите. Нашата работа е отговорна, защото тя касае всички аспекти от живота на местната общност. Затова от нас се изисква компетентност, много търпение, много труд, желание и съпричастност. Съвремието ни изправя пред предизвикателството да развиваме и облагородяваме своята община, да привличаме инвестиции, да пазим поминъка, традициите си, природните, културни и исторически богатства, без да губим връзката с предците си и като се водим от техните свещени завети. С благодарност за Вашите усилия, Ви пожелавам най-вече здраве и последователност в стремежа към постигане на още по-високо ниво в работата ни, което ще е от полза за нас и нашите съграждани. Нека с воля и търпение, с любов към родното и с всеотдайност, да постигаме занапред още по-добри резултати в обслужването на гражданите, в работата по подобряване инфраструктурата, в привличането на инвеститори и реализирането на мащабни проекти, в развитието на културата, здравеопазването, образованието, младежките дейности, в стремежа да предоставяме все повече и по-качествени социални услуги на нуждаещите се от подкрепа и грижа. Уважаеми колеги, пожелавам Ви преди всичко здраве и лично човешко щастие, благополучие и много успехи в нашата нелека и високоотговорна мисия в служба и в защита интересите на всички в Община Лясковец. Благодаря Ви от сърце за Вашия неуморен труд в името на гражданите и Общината! Честит празник!   инж. Росица Господинова Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Лясковец