Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Последно заседание имаха днес общинските съветници в Лясковец 26.09.2019 Последно заседание имаха днес общинските съветници в Лясковец Общинският съвет в Лясковец днес проведе последно заседание за мандат 2015-2019 година. Последното заседание имаше дневен ред, включващ 10 точки. Една от тях бе относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство. Временно изпълняващ длъжността кмет на община Лясковец ще бъде инж. Росица Господинова до произвеждане на местните избори. Взето бе и решение за дофинансиране на джулюнската детска градина, което позволява разкриване на една целодневна смесена група за деца, които ще посещават за учебно-възпитателен процес сградата на детската градина в село Добри дял, като филиал на джулюнската „Сладкопойна чучулига”. Последното заседание на 17-те общински съветници бе 71-во поред. 48 са редовните заседания, 21 извънредните и 2 тържествените, като през настоящия мандат местният парламент е взел общо 603 решения с днешните. В последното заседание бе направен и отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през мандат 2015 – 2019. В края на мандата си лясковските парламентаристи бяха поздравени от председателя Даниела Арабаджиева, която им благодари за доброто сътрудничество и съвместната работа. Отчитайки свършеното през мандата тя каза: „Всеки един от нас трябва да направи реална преценка и за своя принос в общия обем от работата за решаване проблемите и за развитието на община Лясковец. Оценка за работата ни ще направят и нашите съграждани и те най-добре ще преценят кой, колко и как е работил”. Преди да се разделят, всички заедно се снимаха за спомен пред сградата на Общината.