Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

14 септември - професионален празник на българските огнеборци 09.09.2019 На 14 септември 1905 година в София, по инициатива на 17 пожарни командири и деятели на пожарното дело, е открит Първият пожарникарски събор - едно от най-значимите събития с програмно значение в историята на пожарното и спасителното дело в страната, по време на което с абсолютно мнозинство е взето решение да се основе пожарникарско дружество в България. С решение № 385 / 13.09.1995 г. на Министерския съвет този ден е обявен за Професионален празник на служителите от структурите ,,Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР. Традиционно той съвпада с провеждането в национален мащаб на Седмицата на пожарната безопасност, която тази година ще се проведе в периода от 09 до 13.09.2019 г. Сведения за организирана противопожарна защита на гр. Горна Оряховица има от 1938 г, когато е построена сградата на противопожарната служба. Тогава пожарникарите са използвали единствения за тогавашното време противопожарен автомобил Фиат 31. Развитието на службата в следващите години е пряка функция на икономическото състояние на страната. Днес службата може да се похвали с двата пожарни автомобила - Ивеко Дейли и Ивеко Еврокарго, получени през 2014 г. по Оперативна програма „Регионално развитие”', тъй като с остарялата и амортизирана техника и оборудване е все по-трудно да се осигуряват безпроблемните дежурства. За всички добри тенденции и за успешното развитие на Районнта служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Горна Оряховица заслугата не е само на огнеборците, а е резултат от успешното им сътрудничество с различни инстанции. Затова ръководството на противопожарната служба изказва най-сърдечни благодарности на Общинското ръководство, на фирмите в района и на службите, с които си сътрудничим за подкрепата, която ни оказват и за все по-голямото разбиране проявявано от тяхна страна към проблемите по обезопасяване на обектите. Въпреки трудностите по пътя на професионалната си реализация, нашите служители работиха добре за гарантиране сигурността на населението. Ето защо те с гордост отбелязват професионалния си празник. Имам удоволствието да поздравя всички бивши и настоящи огнеборци и техните семейства с празника и да им пожелая много здраве, щастие и безаварийна работа за в бъдеще.