Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец започва основно обновяване на обслужваща сграда към спортния комплекс в града 10.07.2019 Община Лясковец започва основно обновяване на обслужваща сграда към спортния комплекс в града От началото на месец юли Община Лясковец официално стартира изпълнението на проект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец”, финансиран по Проект „Красива България”. Настоящия проект включва изпълнението на първи етап от изготвения инвестиционен проект за основен ремонт на обслужващата сграда на спортния комплекс. На този етап ще се изпълни нова покривна конструкция на сградата, ще се подмени електрическата инсталация и частично ще се замени съществуващата дограма. Основният ремонт на покрива включва изграждане на нова покривна конструкция от стоманени елементи с покритие от профилна ламарина, като се изпълнява и топлоизолация върху покривната плоча. При подмяната на електрическата инсталация на сградата ще се монтират нови осветителните тела с енергоспестяващи светодиодни (LED) осветители. За изпълнението на строително монтажните работи, в съответствие с правилата на Проект „Красива България” изпълнителя на обекта е създал заетост на 4 безработни лица. Общата стойност на проекта е в размер на 78 829.78 лв., като 50% са осигурени по проект, а останалите средства са от общинския бюджет. Продължителността на проекта е 2 месеца. Основният ремонт на сградата към спортния комплекс в град Лясковец е първата стъпка към цялостно обновяване на спортната инфраструктура в града. Община Лясковец вече подписа договор за осигуряване на финансиране за проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, финансиран по Програма за развитие на селските райони на стойност 117 348 лева. Спортната площадка, която ще бъде подновена в рамките на този проект е разположена в непосредствена близост до стадион „Михаил Алексиев“ и обслужващата сграда към спортния комплекс. Там се предвижда изграждане на футболно игрище със спортна настилка „изкуствена трева”, което ще се използва от над 820 ученици, младежи и хора в активна възраст и спортни клубове.