This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2019 г.

 

23.05.2019:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 май 2019 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Годишен финансов отчет на „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД за 2018 г. 

2. Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2018 г. 

3. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г. 

4. Удължаване срока на дейностите, включени в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец и приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец. 

5. Доклад относно възлагането на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец. 

6. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец. 

7. Питания. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |