This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 февруари 2019 г.

 

07.02.2019:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 февруари 2019 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 08.02.2019 г. (петък), от 17:40 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ застроен УПИ II - за производствено-складови дейности в кв.145 по ПУП - ПР на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“). 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |