Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец продължават да се предоставят социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник 18.01.2019 В Община Лясковец продължават да се предоставят социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник Във връзка с изпълнение на сключено споразумение № ФС-01-495/28.12.2018 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Лясковец, считано от 15.01.2019 г. стартира предоставяне на социалните услуги в общността – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Това става в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. Срокът на подписаното споразумение е до 31.08.2019 година. В изпълнение на споразумението са наети общо 34 лица, които да предоставят три типа социални услуги – личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Териториалният обхват е във всички населени места в Община Лясковец – в град Лясковец и съставните пет села – Драгижево, Мерданя, Добри дял, Козаревец и Джулюница. Разпределянето им в зависимост от предоставянето на социалните услуги е както следва: за гр. Лясковец са наети 8 лични асистенти, 2-ма социални асистенти и 4 домашни помощници; за Драгижево – 4 лични асистенти; за Мерданя – 3 лични асистенти; за Козаревец – 1 социален асистент; за Добри дял 1 личен асистент и 2 домашни помощници и за Джулюница – 5 лични асистенти, 2 социални асистенти и 2 домашни помощници. Общият брой на потребителите от всички населени места в общината е 79 нуждаещи се от грижа лица. Ползвателите на социалните услуги принадлежат към следните две целеви групи - хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване.