This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 декември 2018 г.

 

03.12.2018:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 декември 2018 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 04.12.2018 г. (вторник), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец в землището на с. Джулюница и с. Драгижево, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2018/2019 г. 

2. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |