This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Лясковски ученици се включиха в отбелязването Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

 

19.11.2018:
Лясковски ученици се включиха в отбелязването Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

В подкрепа на инициативата за отбелязване Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в гр. Лясковец изнесе разяснителна информационна беседа сред младежите от ХІ и ХІІ клас при СУ „М. Райкович” в гр. Лясковец за пътнотранспортните произшествия. Секретарят на местната комисия запозна учениците с решението на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации да бъде отдавана почит към жертвите от пътнотранспортни произшествия всяка трета неделя от месец ноември. Тази година датата за възпоменание бе 18 ноември и лясковската местна комисия с цел превенция сред младежите представи последиците от катастрофите. Учениците изгледаха филм направен по реални истории, който показва последиците от несъобразена скорост, употреба на алкохол и упойващи вещества, отнемане на предимство на пътя и редица нарушения на Закона по пътищата. Бъдещите абитуриенти, заедно със секретарите на МКБППМН от общинските администрации на Лясковец и Велико Търново обобщиха причините за катастрофите на пътя и евентуалните мерки, които биха предпазили всеки участник на пътя от инцидент.  

Денят за възпоменание е учреден с цел хората по цял свят да се замислят за огромните и тежки загуби, които човечеството понася от катастрофите по пътищата. На този ден би трябвало всички да се замислят лично и за своето поведение на пътя, да анализират грешките и да вземат решение да не допускат риск в пътното движение. Срещата на специалистите от МКБППМН с учениците, които в големите класове са и шофьори, беше полезна и поучителна за младите хора. Тя бе инициирана и за да узнаят младежите, че има специално учреден Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и да разберат колко значим в световен мащаб е проблема. 

 

 

 

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |