This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Гости от Казахстан посрещна Местната инициативна група Лясковец-Стражица

 

25.01.2018:
Гости от Казахстан посрещна Местната инициативна група Лясковец-Стражица

Екипът на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“ посрещна на своя територия делегация от Казахстан, проучваща добри практики от различни сфери в региона на Великотърновска област. Чуждестранната делегация включваше представители на централната и местните власти в Казахстан, както и на неправителствени организации, работещи в сферата на местното самоуправление и развитие. В залата на Община Лясковец гостите се запознаха с дейността на местната група, свързана с местното развитие и администриране на работещо публично-частно партньорство. 

В разговор на експертно ниво, екипът на МИГ сподели своя предходен опит от успешно реализираната Стратегия за местно развитие и настоящите предизвикателства при прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие и Многофондова стратегия за местно развитие. 

Освен в общинската сграда в Лясковец, делегацията гостува и в офиса на МИГ в Лясковец, като се запозна с оперативната работа и механизма за изпълнение на местни подходи за стимулиране на местното развитие със средства от Европейския съюз.  

За чужденците особен интерес представлява опита на МИГ за поддържане на граждански активна и отговорна местна общност, имаща реален принос към развитието на селския район. Екипът на МИГ Лясковец-Стражица постави акцент пред участниците в срещата върху иновативните методи за работа с бенефициенти и уязвими групи на своята територия, финансирането на добри проектни идеи и оживяването на малките населени места с общи усилия на всички партньори. 

Община Лясковец стана домакин на втората част от посещението на делегацията от Казахстан. Тук бяха презентирани успешни практики - проекти, резултат на партньорството между местното самоуправление и НПО-сектора. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |