This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за участие в начална пресконференция за официално представяне пред обществеността проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България

 

04.12.2017:
Покана за участие в начална пресконференция за официално представяне пред обществеността проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България

Община Лясковец и екипа по проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, Ви кани на начална пресконференция за официално представяне пред обществеността проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, с референтен № 16.4.2.070, ROBG-183, по приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион”, проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България. Пресконференцията ще се проведе на 07 Декември 2017 г., 13:00 часа в сградата на Община Лясковец, ет. 1 – Залата на общинския съвет, находяща се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, с участието на представители на екипа по проекта от Община Лясковец и община Виделе.

Изтегли:
   Покана за участие в начална пресконференция за официално представяне пред обществеността проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |