This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2017 г.

 

21.11.2017:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2017 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 22.11.2017 г. (сряда), от 17:40 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Отмяна на Решение № 331 от 14.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец. 

 

2. Поемане на общински дълг за отпускане еднократно на нов заем в размер на 500 000 лв. от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |