This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 март 2017 г.

 

14.03.2017:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 16 март 2017 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.03.2017 г. (четвъртък), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г. 

2. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 

3. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец в Община Лясковец.  

4. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |