This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2016 г.

 

09.12.2016:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 декември 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.12.2016 г. (вторник), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Лясковец. 

 

2. Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя” АД за промени в устава на дружеството. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |