This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

За спазване на противопожарните правила апелират от Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението

 

29.11.2016:
За спазване на противопожарните правила апелират от Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението

Уважаеми съграждани, 

 

Отоплителният период е едва в началото си, а вече зачестиха пожарите, предизвикани от неизправности и неправилна поддръжка на комините на сградите. В тази връзка от името на ръководството на РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ще ви напомним основните правила за монтаж, безопасна и безпроблемна експлоатация на димоотводите и отоплителните уреди: фугите на зиданите комини задължително се измазват по цялата височина на комина; горими конструкции (дървени греди, ребра, каси на врати, покривни обшивки и др.) се предвиждат на разстояние най-малко 10 см. от телата на комините. Ако допирането е неизбежно, коминът трябва да е измазан с негорима мазилка с дебелина най-малко 3 см; не се допуска включването на димоотводните тръби в комините вертикално през подовите конструкции; металните комини се предвиждат на разстояние от горимите елементи на сградата най-малко 1,5 пъти от диаметъра на комина, но не по-малко от 30 см; за недопускане на произшествия е необходимо печките на твърдо гориво да са технически изправни - облицовани отвътре с огнеупорни тухли, със здрави скари и вратички и да са поставени върху негорими подложки. Те трябва да са отдалечени на не по-малко от 80 см. от горимите облицовки и материали. Абсолютно се забранява разпалването на този вид печки с леснозапалими течности; електрическите нагревателни и отоплителни уреди се поставят на негорима подложка и на безопасно разстояние от горимите материали. Не поставяйте електрическите печки в близост до леглата! Особено важно е това правило да се спазва от трудно подвижните хора и тези, които ги обслужват. Ако електроинсталацията ви е стара, не включвайте едновременно всички електрически прибори. Патроните на електрическите предпазители сменяйте само със стандартни. Не използвайте неизправни и нестандартни електрически отоплителни уреди и не ги оставяйте работещи без наблюдение; тези, които ползват газови прибори, трябва да знаят, че поставянето им в помещения под нивото на терена е опасно и поради това е абсолютно забранено. Монтирането на тези уреди трябва да се извършва от специалисти, преминали специален курс и запознати с инструкциите за безопасност. Необходимо е строго да се спазва последователността при паленето на газовите уреди: първо се поднася огнеизточникът, след което се пуска газта. Бутилките за съхранение на газ, които използвате трябва да са технически изправни, а тяхното зареждане или подмяда да става само в оторизирани пунктове; не възлагайте на децата да палят сами печките, или друга дейност, свързана с използването на различни огнеизточници. Не сушете дрехи и други текстилни материали върху печките. 

За безпроблемна експлоатация е необходимо всяка година преди началото на отоплителния сезон да се извършва профилактично почистване на комините от натрупаните сажди и измазване на отворените фуги. Това се извършва и по време на отоплителния сезон, ако са възникнали проблеми като намаляване на „тягата”, изпускане на дим през отворени фуги и други подобни. Горимите отпадъци и ненужните вещи струпани в подпокривните пространства следва да се отстранят. Те от една страна са предпоставка за лесно възникване на пожар, а от друга сериозно затрудняват гасителната дейност. 

Нека с общи усилия, спазвайки основните противопожарни правила и норми да намалим рисковете за нас и имуществото ни. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |