This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

16 младежи постъпиха на работа в Община Лясковец

 

21.11.2016:
16 младежи постъпиха на работа в Община Лясковец

Млади хора постъпиха на работа в Община Лясковец. В средата на ноември 16 младежи подписаха своите трудови договори, като тяхната продължителност на заетост е за период от 6 месеца. Четири от лицата остават на работа в Лясковец, едно ще работи в Джулюница и 11 в Добри Дял. Младежите ще отговарят за поддръжката, почистването, поливането, стопанисването, озеленяването на паркове, градини и обществени зони за отдих на територията на община Лясковец. 

 

В процес на изпълнение бяха идентифицирани лицата от целевата група, които преминаха мотивационно обучение с продължителност 16 учебни часа, разпределени в два дни и то целеше да предостави знания за изискванията и тенденциите на пазара на труда и изграждане на умения за себеизследване и себеутвърждаване. 

 

След провеждането на мотивационното обучение, за лицата от целевата група се проведе професионално обучение по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” с хорариум 300 часа. На успешно преминалите изпитите по съответната професия бяха връчени свидетелства за професионална квалификация. 

 

Заетостта на лицата е осигурена по проект „Активни за нашия регион”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0071-C01, по процедура BG05M9OP001-1.002 – „Активни”. Водеща организация е „ЕВРИКА 3М” ЕООД, в партньорство с Община Лясковец и Община Върбица. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |