This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 октомври 2016 г.

 

21.10.2016:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 октомври 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.10.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2016 г. 

2. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

3. Предложение относно опрощаване на дължими държавни вземания.  

4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2016 - 2017 г. в Община Лясковец. 

5. Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2017 г. 

6. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г. 

7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 

8. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2016 г. 

9. Питания. 

 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |