This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 юли 2016 г.

 

18.07.2016:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 19 юли 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.07.2016 г. (вторник), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец. 

2. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2016 година. 

3. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2016 година. 

4. Промяна на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия. 

5. Приемане на План за финансово оздравяване на Община Лясковец.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |