This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 март 2016 г.

 

18.03.2016:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 март 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 22.03.2016 г. (вторник), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец”. 

2. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново. 

3. Разглеждане на предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя” АД за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |