This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

По проект „Нови възможности за грижа” се проведе супервизия на личните асистенти

 

21.01.2016:
По проект „Нови възможности за грижа” се проведе супервизия на личните асистенти

На 15.01.2016 г. и 18.01.2016 г в сградата на община Лясковец се проведе супервизия на личните асистенти, във връзка с изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001.  

Супервизията е насочване, професионална подкрепа и ръководство за практикуващите лични асистенти, за да се справят с проблемите при по-сложни ситуации при работата си с потребителите. Супервизията като дейност е и контрол на ефективността на оказваната помощ. За провеждането на супервизията бяха определени служители на дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица. Основните теми, които се обсъждаха бяха емоционалните и личностни характеристики на личния асистент; несправяне със ситуация при потребители, чийто проблеми не се решават или се решават трудно, както и проблеми, свързани с позицията на власт на личния асистент в отношенията с потребителя и на безсилие към причинителите на проблемната ситуация. 

Проектът „Нови възможности за грижа“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ цели да се подобри качеството на живот и социална интеграция за деца и лица с увреждания от Община Лясковец.

Изтегли:
   По проект „Нови възможности за грижа” се проведе супервизия на личните асистенти

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |