This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 януари 2016 г.

 

13.01.2016:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 януари 2016 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29. ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.01.2016 г. (четвъртък), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2016 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“. 

 

2. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2016 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Строително-ремонтни работи в НУ „Цани Гинчев“ - ремонт санитарни помещения, отводняване и възстановяване настилка вътрешно дворно пространство“. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |