Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Музеят на градинарството в Лясковец е изцяло обновен 27.08.2015 Музеят на градинарството в Лясковец е изцяло обновен В община Лясковец приключи изпълнението на строително-ремонтните работи по сградата на уникалния за региона Музей на гурбетчийското градинарство. Проектът „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец“ е на обща стойност 71 958 лева, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Местната инициативна група „Лясковец – Стражица”, с финансиране от Програма за развитие на селските райони. В резултат на реализираните дейности по проекта е извършена реконструкция на историческата сграда, като изцяло е ремонтиран покривът на експозиционните зали, извършен е ремонт на външните фасади на сградата, обработка с консервиращ лак на дървените елементи, монтаж на отводнителна инсталация. Освен външният ремонт на сградата, изцяло са обновени изложбените помещения, като е направен монтаж на нови осветителни тела на експозиционните витрини. След проведена обществена поръчка за изпълнител на обекта, бе избрана фирма „Жилстрой 96“ ООД гр. Велико Търново, като строително-ремонтните работи бяха изпълнени в срок от 60 дни. Тъй като сградата е паметник на културата от местно значение, за възстановяване на оригиналния вид и интериор, са използвани специални реставрационни технологии и материали. Според Мария Илчева, ръководител на проекта, с осигурените средства по Програмата за развитие на селските райони, община Лясковец успя да съхрани най-важния културен обект, като едновременно с това са създадени по-благоприятни условия за представяне историята на гурбетчийското градинарство за граждани, гости и туристи на град Лясковец, както и за съхраняване на експонатите. Реконструкцията на сградата е и първата стъпка към реализиране на дългогодишните амбиции на местната администрация да превърне действащата музейна сбирка в общински музей и да разнообрази културния продукт на региона. Само за последните четири години в Музея на гурбетчийското градинарство са инвестирани над 150 000 лева по различни проекти. От общинска администрация припомнят, че в началото на тази година бе реализиран проект за развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство, като бе изградена дегустационна зала за демонстриране на местното винарно и културно богатство на Лясковец. През 2013 в рамките на проекта „Карвинг фестивал”, бе извършена реконструкция на дворното пространство, като бе възстановена изложбената площ на открито, а градинарското колело бе превърнато в действаща атракция за туристите. В Лясковец очакват и повече туристи като част от общия туристически продукт Елена – Лясковец – Златарица, който привлича с докосване до магията на българските традиции и залага на кулинарното богатство на региона.