Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осем нови обекта за спорт и отдих изгради Община Лясковец 13.08.2015 Осем нови обекта за спорт и отдих изгради Община Лясковец Община Лясковец приключи изпълнението на три проекта, финансирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група „Лясковец – Стражица”, с финансиране от Програма за развитие на селските райони. В резултат на реализирания проект „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на Община Лясковец” са изградени две спортни игрища в двете начални училища в град Лясковец, като изцяло са обновени условията за спорт и провеждане на часове по физическо възпитание. В село Козаревец е изградена нова многофункционална спортна площадка, предлагаща възможности за футбол, баскетбол, хандбал, тенис и волейбол. В рамките на проекта е изградено и осветление на мултифункционалната площадка, като жителите на селото могат да спортуват и в по-късните часове. С изцяло нова детска площадка се сдоби и село Добри дял, където е завършена зона за отдих и за игра на децата. Площадката предлага съвременни условия за отдих на младите жители на селото, като включва парково оборудване – беседка и пейки, комбинирано детско съоръжение и въртележка, зона за тенис на маса на открито. Общата стойност на проект „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на Община Лясковец” е 154 332 лева, като строително-монтажните работи са извършени от фирма „Декра строй“ гр. Русе. Вторият проект на обща стойност 82 200 лева „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя“ също допринесе за създаване на съвременни условия за спорт и отдих и подобряване качеството на живот в две от селата на община Лясковец. В резултат на проекта в село Мерданя е изграден комплексен център за културни и спортни дейности на открито, като строителството включва вертикална планировка, изграждане на спортно игрище с дренирана тревна настилка, метална ограда, монтиране на метални врати за футбол, изграждане на площадка за сцена на открито. С реализацията на проекта село Мерданя се сдоби със съвременни условия за провеждане на културни и спортни мероприятия, които да насърчат младото население да участва активно в културния живот на общината. В село Драгижево е изграден център за отдих и спорт, в непосредствена близост до читалището, като спортно-рекреационната зона разполага с игрище за бадмингтон и площадка за фитнес на открито. В рамките на проекта са оформени алеи, зона за отдих с масички и навес, както и е монтирано парково оборудване и декоративна ограда. Третият проект на община Лясковец включва рехабилитация и благоусторяване на детски площадки, като е включено изграждането на две нови детски площадки на обща стойност 45 785 лева. Благодарение на проекта бе изградена съвременна детска площадка в гъсто населен район на град Лясковец, предлагаща възможности за игра на деца до 3 години и зона за деца от 3 до 12- годишна възраст. Като част от строителството са изградени алеи, декоративна ограда, монтирани са детски съоръжения, ударопоглъщаща настилка и парково оборудване. Втората площадка е разположена в централната част на град Лясковец, където в междублоково пространство е изградена площадка за игра за деца от 3 до 12-годишна възраст. Според Мария Илчева, ръководител на реализираните проекти, благодарение на полученото финансиране от Местната инициативна група „Лясковец – Стражица“, общинската администрация има възможност да изпълни значителна част от заложените цели в общинския план за развитие, особено по отношение подобряване на спортната инфраструктура и условията за отдих и рекреация в населените места на общината. „През новия програмен период разчитаме да продължим активната дейност на Местната инициативна група „Лясковец – Стражица“, чрез разширяване на източниците на финансиране по линия на водено от общността местно развитие, като едновременно с това ще имаме достъп и до многофондово финансиране”, споделя Илчева.