Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец се радва на нестихващ инвеститорски интерес 13.08.2015 Община Лясковец се радва на нестихващ инвеститорски интерес За всички преминаващи през община Лясковец не са изненада новостроящите се обекти, които посрещат на входа откъм главния път София – Варна, както и по околовръстното шосе на града и връзката със съседната община – Горна Оряховица. В края на 2014 година започна мащабна инвестиция за изграждане на съвременна логистична база – склад за търговия на едро с безалкохолни и алкохолни напитки и други продукти, с капацитет 70 работни места. Инвеститор е компанията „Тодор Дамянов – МД“ ООД, като вече са завършени пътна връзка и довеждаща инфраструктура към обекта. На застроена площ от 4300 кв.м. предстои да заработи новата складова база, която включва три корпуса метално хале и обслужващи блокове. Една от най-динамично развиващите се местни компании – „Го грил“ ООД, която изгради производствена база на входа на град Лясковец, продължава да разширява инвестицията си, като в момента строи автомивка със складова част върху застроена площ от 236 кв. м. Инвеститорите вече са закупили и съседен парцел, където предстои изграждането на промишлена сграда с административна част до 50 работни места. Друга нова инвестиция на околовръстното шосе на Лясковец е производствена и складова сграда за електрически материали, включваща два склада и една работилница за студена обработка на метали. Инвеститор е местната фирма „Йовевелектрик“, която разширява собственото си производство и планира да разкрие 5 нови работни места. Не стихва и инвестиционния интерес към село Козаревец, където вече се изгражда цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост. Инвеститори са двама английски граждани, които чрез регистрирано в България дружество, планират да рециклират пластмасови бутилки в текстилни влакна. Иновативното производство ще е разположено в промишлената зона на селото в съществуваща производствена база със застроена площ 437 кв.м. С чужди инвестиции от Холандия в село Мерданя пък се изгражда работилница за авторемонтни дейности. Върху разгърната площ от 321 кв.м. предстои да се завърши метално хале и да заработи съвременен автосервиз. Общинската администрация в Лясковец е широко отворена за всички инвеститори, които искат да развиват дейност и да създават работни места на територията на общината. Освен отличното местоположение и добрата инфраструктура, от огромно значение за бизнеса са административното обслужване, което предлага общината и възможностите за достъп до финансиране за частния сектор чрез Местната инициативна група „Лясковец – Стражица“.