This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец се радва на нестихващ инвеститорски интерес

 

13.08.2015:
Община Лясковец се радва на нестихващ инвеститорски интерес

За всички преминаващи през община Лясковец не са изненада новостроящите се обекти, които посрещат на входа откъм главния път София – Варна, както и по околовръстното шосе на града и връзката със съседната община – Горна Оряховица. В края на 2014 година започна мащабна инвестиция за изграждане на съвременна логистична база – склад за търговия на едро с безалкохолни и алкохолни напитки и други продукти, с капацитет 70 работни места. Инвеститор е компанията „Тодор Дамянов – МД“ ООД, като вече са завършени пътна връзка и довеждаща инфраструктура към обекта. На застроена площ от 4300 кв.м. предстои да заработи новата складова база, която включва три корпуса метално хале и обслужващи блокове.  

Една от най-динамично развиващите се местни компании – „Го грил“ ООД, която изгради производствена база на входа на град Лясковец, продължава да разширява инвестицията си, като в момента строи автомивка със складова част върху застроена площ от 236 кв. м. Инвеститорите вече са закупили и съседен парцел, където предстои изграждането на промишлена сграда с административна част до 50 работни места. Друга нова инвестиция на околовръстното шосе на Лясковец е производствена и складова сграда за електрически материали, включваща два склада и една работилница за студена обработка на метали. Инвеститор е местната фирма „Йовевелектрик“, която разширява собственото си производство и планира да разкрие 5 нови работни места.  

Не стихва и инвестиционния интерес към село Козаревец, където вече се изгражда цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост. Инвеститори са двама английски граждани, които чрез регистрирано в България дружество, планират да рециклират пластмасови бутилки в текстилни влакна. Иновативното производство ще е разположено в промишлената зона на селото в съществуваща производствена база със застроена площ 437 кв.м. С чужди инвестиции от Холандия в село Мерданя пък се изгражда работилница за авторемонтни дейности. Върху разгърната площ от 321 кв.м. предстои да се завърши метално хале и да заработи съвременен автосервиз. 

Общинската администрация в Лясковец е широко отворена за всички инвеститори, които искат да развиват дейност и да създават работни места на територията на общината. Освен отличното местоположение и добрата инфраструктура, от огромно значение за бизнеса са административното обслужване, което предлага общината и възможностите за достъп до финансиране за частния сектор чрез Местната инициативна група „Лясковец – Стражица“. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |