Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 1 юли 2015 г. 25.06.2015 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 01.07.2015 г. (сряда), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставяне на социални услуги в Община Лясковец”.