Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Старт на проучванията на защитени растения и животни по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат” 27.02.2015 В началото на новата година участниците в проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за създаване на база данни за местния хабитат”, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство започнаха първите си занимания. Работата на групите включва както придобиване на основни знания за природозащитните мрежи и за защитените животни и растения в река Златаришка, така и творчески задачи, игри и наблюдения по реката. Дейностите на природолюбителите се провеждат в специално обособена стая, която ще бъде оборудвана като мултимедийната лаборатория. За проучванията на групите, ще бъдат закупени 9 преносими компютъра, с които събраната информация ще бъде съхранена и представена на учениците в училището чрез изработка на презентации и диплянки. Кой живее в защитената зона на река Златаришка? На този въпрос участниците в проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат” вече имат част от отговора. Те издириха и обобщиха информация за местната флора и фауна, заснеха замърсени участъци по речното корито и започнаха подготовка за почистването им. Лошото време за сега не позволява работа на открито в защитената зона, но децата с трепет очакват предстоящото поставяне на къщички за птици. Най-малките ученици изработиха карти с обитатели на речната система, представиха какво са научили за тях и какво трябва да правим, за да ги запазим от изчезване. Участниците от по-голямата група вече подготвят първата диплянка с информационни материали и презентация, с която да започнат представяне на животинското разнообразие в защитената зона.

Старт на проучванията на защитени растения и животни по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”