Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец получава финансиране по проект „Красива България” за 2015 година 26.02.2015 Община Лясковец е включена в списъка на одобрените обекти за финансиране за 2015 година по проект „Красива България”. С решение на Управителния съвет на проекта, обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I” е одобрен за финансиране по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места“. Проектът е насочен към подобряване условията за ползване на многофункционална сграда за обществено обслужване на населението в село Козаревец, като в сградата са разположени пенсионерски клуб, клуб за младежки дейности и ловно-рибарско дружество. Тази сграда има историческо значение за селото, тъй като там се е помещавало първото училище и читалище, и в миналото сградата е била средище на активна обществена и културна дейност. В рамките на проекта се предвижда да се извърши ремонт на покрива и на фасадите, включително частична подмяна на дограма и възстановяване на мазилки. Проектът е на обща стойност 38 305 лева, като одобреното финансиране по проект „Красива България“ е в размер на 18 686 лева. Чрез проекта ще се осигури временна заетост на 5 безработни лица, като те ще бъдат наети на работа при изпълнение на строително-ремонтните работи на обекта. В рамките на кампанията за 2015 година са одобрени 41 обекта, като 19 от тях са по мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места“. Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), която е насочена към намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, като всяка година се финансира от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта. Съвсем скоро в село Козаревец ще започне реализацията на още един проект, защитен от Община Лясковец за изграждане на многофункционална спортна площадка, която ще включва комбинирано игрище за мини футбол и баскетбол, както и игрище за бадминтон/ волейбол и зона за отдих. Финансирането за този обект в размер на 59 000 лева е осигурено чрез Местната инициативна група Лясковец – Стражица, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Община Лясковец получава финансиране по проект „Красива България” за 2015 година