This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2014 г.

 

20.06.2014:
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2014 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.06.2014 г. (понеделник), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Приемане Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец. 

2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец" по Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта. 

3. Информация за извършените пролетно селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013-2014 г., сравнена с предходната стопанска година. 

4. Преименуване на Стадион „Юнак” гр.Лясковец. 

5. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

6. Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2014 г. 

7. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 г. 

8. Питания. 

9. Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишна награда за заслуги към Община Лясковец – 5 броя. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |