This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за обществено обсъждане

 

14.05.2014:
Покана за обществено обсъждане

Уважаеми представители на общинска администрация Лясковец, заинтересовани граждани, представители на местния бизнес, представители на читалища, образователни институции, земеделски производители, неправителствени и младежки организации, 

 

Община Лясковец, екипа за управление на проекта и представителите на „Агенция Стратегма” ООД, Ви канят да вземете участие в обществено обсъждане на социално-икономически анализ на територията на община Лясковец и стратегическите насоки във връзка с подготовката на Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г. 

 Къде? 

Заседателна зала на община Лясковец 

 Кога? 

19 май 2014 г. от 13:00 часа  

 

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ: 

• Откриване на общественото обсъждане; 

• Представяне на социално-икономически анализ - „Агенция Стратегма” ООД; 

• Стратегически насоки за развитие на община Лясковец в периода 2014-2020 г. ; 

• Дискусия; 

 

Общественото обсъждане се организира в рамките на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изтегли:
   Покана за обществено обсъждане

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |