This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец стартира проект за опазване на своето нематериалното културно наследство

 

05.12.2013:
Община Лясковец стартира проект за опазване на своето нематериалното културно наследство

От края на месец октомври в Центъра за младежки и социални дейности в град Лясковец стартираха занимания по иконопис и живопис за деца и младежи. Те са финансирани по проект „Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност” финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., посредством Сдружение "Местна инициативна група". 

 

Сред целите и дейностите на проекта са откриване и развиване на художествени умения у деца и младежи, чрез изработване на икони и изобразяване на живописни мотиви характерни за град Лясковец и прилежащите села, с цел опазване на местното нематериално културно наследство. Провеждане на ежеседмични занимания с участниците за период от 10 месеца. 

Проекта е насочен към деца и младежи от 10 до 16 годишна възраст, живущи на територията на община Лясковец. 

Друга дейност по проекта е посещение на гр. Трявна с цел двудневна обмяна на опит с деца и младежи от местното училище по приложни изкуства.  

За края на проекта е предвидено организирането и провеждането на изложба с произведения на участниците.  

 

Заниманията се провеждат от преподавател дипломиран иконописец всяка сряда и петък от 16:00 ч. в сградата на бившия Младежки дом. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |