This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет-Лясковец на 11.09.2012 г.

 

10.09.2012:
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет-Лясковец на 11.09.2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 11.09.2012 г. (вторник) от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2012/2013 година. 

2. Закриване на доброволно формирование, заличаване на данни от регистъра на доброволното формирование и прекратяване на договорите с доброволците за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

3. Създаване на доброволно формирование за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

4. Продажба на маркирана стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на Методика за образуване на началните цени за продажбата й. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |