This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2012 г.

 

29.08.2012:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 август 2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.08.2012 г. (четвъртък) от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Определяне на общински съветници за участие в Група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец. 

2. Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2012 година. 

3. Опрощаване на държавни вземания. 

4. Кандидатстване за отпускане на средства по проект "Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион "Юнак", гр.Лясковец. 

5. Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности. 

6. Искане за наемане на помещения в "Медицински център" гр.Лясковец - 2 броя. 

7. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице. 

8. Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост - 3 броя предложения. 

9. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |