This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец с три одобрени проекта от Международен фонд "Козлодуй"

 

27.07.2012:
Община Лясковец с три одобрени проекта от Международен фонд "Козлодуй"

Община Лясковец получава 900 000 лева за три детски градини на територията на град Лясковец, които са одобрени от Международен фонд "Козлодуй" за внедряване на мерки за енергийна ефективност. На официална церемония в София, в присъствието на премиера на Р България и министъра на икономиката и енергетиката, Д-р Ивелина Гецова Кмет на Община Лясковец подписа официалното споразумение за финансиране на трите проекта.  

Средствата ще бъдат използвани за саниране на сградите на трите детски градини - "Пчелица", "Радост" и "Славейче", които сe ползват от над 300 деца от град Лясковец, както и от съседни населени места. Финансирането от Международен фонд "Козлодуй" ще бъде използвано за топлоизолация на стени и тавани, подмяна на дограма и съществуващи радиатори, преустройство на отоплителната инсталация, подмяна на отоплителни котли и изграждане на слънчеви инсталации за битова гореща вода. Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради е един от основните приоритети на работа на общинската администрация в Лясковец, като дори и в момента се реализира мащабен проект за подобряване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура на обща стойност 1,5 милиона лева.  

Според Мария Илчева, ръководител на звеното за европроекти, Община Лясковец продължава да работи активно по всички отворени процедури за кандидатстване и да привлича финансиране за реализиране на приоритети на общината. Едновременно с това общината поддържа доста висок процент на усвояване на средства от Оперативните програми. От публикувата официална справка за изпълнение на общинските проекти с еврофинансиране в Информационната система за управление и наблюдение към края на месец юни 2012 г. Община Лясковец е постигнала 63% усвояване на договорените средства по сключени договори по Оперативните програми, като това е един от отличните резултати за цялата област. Паралелно с това общината работи активно по подготовката на мащабни проекти за следващия програмен период, за който в момента тече договарянето на финансовите рамки с Европейската комисия.  

Очакваните резултати от реализацията на трите проекта са да се намалят с близо 30% разходите за отоплените на сградите, като се постигнат високи нива на спестена електроенергия, както и намаляване на емисиите от вредни газове. Общо 243 общински и държавни сгради на територията на цялата страна получават финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие по Международен фонд "Козлодуй", като за Великотърноска област отличник е Община Лясковец с три одобрени проекта.

Изтегли:
   Прес съобщение

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |