This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец спечели финансиране за проект за създаване на условия за работа на хора с трайни увреждания

 

12.06.2012:
Община Лясковец спечели финансиране за проект за създаване на условия за работа на хора с трайни увреждания

Община Лясковец получи одобрение за финансиране на проект „Благоприятни условия за трудова реализация на хора с увреждания в общинска администрация” от Агенция за хора с увреждания. Общата стойност на проекта е в размер на 2 338 лева като срока за неговата реализация е 3 месеца. Договорът за финансиране на проекта ще бъде подписан на 18 Юни 2012 г. от Кмета на Община Лясковец. 

Проектът предвижда създаване на условия за благоприятна среда за трудова реализация на 4 лица с трайни увреждания, назначени на трудов договор в общинска администрация Лясковец, които изпълняват длъжността – „дежурен по Общински съвет за сигурност”. Общият брой на заетите лица с трайни увреждания в Община Лясковец е 6 души. Чрез проекта ще бъде осигурено допълнително оборудване на работно място, чрез което да се подпомогнат лицата с увреждания пълноценно да изпълняват трудовите си задължения. Оборудването включва ергономичен работни столове с подлакътници, бюро с усилен плот, етажерка, гардероб и диспенсър за вода. Работното място се намира на първия етаж в сградата на общинска администрация, като преди две години бе осигурен достъп до сградата чрез изграждане на рампа за хора с увреждания.  

В последните години община Лясковец реализира редица инициативи за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. Като част от реализацията на проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство бяха изградени рампи за достъп пред сградата на общинска администрация и в Заседателната зала, където се провеждат заседанията на Общински съвет. В рамките на проекта за подобряване на градската среда, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, чрез който изцяло се обнови и реконструира централната част на град Лясковец, беше осигурена достъпна среда в парковите зони, по тротоарите и обществените пространства. Специално за хората с увреждания бе изградена рампа за достъпност на откритата сцена на обновения централен площад на град Лясковец, разположена пред сградата на Читалище „Напредък”. Въведените в експлоатация нови зони за отдих и обществени пространства допринасят за по-добра комуникативност и достъпна жизнена среда, като по този начин се осигурява пълноценна социализация и интеграция в обществения живот.  

Поредният одобрен проект на Община Лясковец демонстрира на практика провежданата политика на равни възможности от страна на работодателя – Община Лясковец като утвърждава принципите за трудова реализация на хората с увреждания.  

За информация: Отдел „Проекти и европейска интеграция” – Община Лясковец, пл. „Възраждане” №1, стая 10, тел: 0619 22078, e-поща: proekti@lyakosvets.net, www.lyaskovets.net

Изтегли:
   Община Лясковец спечели финансиране за проект за създаване на условия за работа на хора с трайни увреждания

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |