This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец с най-много финансирани проекти по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” сред всички български общини

 

07.06.2012:
Община Лясковец с най-много финансирани проекти по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” сред всички български общини

Община Лясковец е отличник в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд. Това е заключението на Националното сдружение на общините в Република България, публикувано в анализ на изпълнението на общинските проекти, съфинансирани от Европейския съюз за периода 2007 – 2011 година.  

Според направения анализ на НСОРБ общините са сключили общо 401 договора / 2 прекратени/ на стойност 57.9 млн. лв. Общо 204 общини имат сключени договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Програмата предоставя средства за повишаване предлагането на труд, качеството на работната сила, за увеличаване на инвестициите в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование, за социално включване и насърчаване на социалната икономика.  

С най-голям брой сключени договори сред всички български общини е община Лясковец с общо 6 подписани договора. Общият размер на привлеченото финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за Община Лясковец е 1 ,3 милиона лева. Пет от проектите са приключили, като в момента в общината се реализира единственият на територията на Област Велико Търново проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” по схема за безвъзмездна помощ „Нови възможности”.  

Община Лясковец подготвя и нов проект, който предстои да бъде подаден за финансиране в Агенция за социално подпомагане в края на месец Юни 2012 г. Проектното предложение, което бе подкрепено от Общински съвет Лясковец на последното заседание предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Проектът е насочен към предоставяне на почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално – битови дейности на възрастни хора и лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване. Общата стойност на подготвяния проект по схема за безвъзмездна помощ „Помощ в дома” е в размер на 210 000 лева.  

В резултат на реализираните проекти с финансиране от Европейския социален фонд са създадени пет нови социални услуги на територията на Община Лясковец – дневен център за възрастни, съботно-неделна грижа за деца с увреждания, социална услуга „домашен помощник”, социална услуга„личен асистент” и обществена трапезария за социално слаби лица. Създадено е действащо социално предприятие за заетост на трайно безработни лица, предлагащо нови услуги за населението – Детски център за организиране на детски празненства и рекламно ателие, което функционира в Център за младежки дейности. Благодарение на реализираните проекти са разкрити над 112 работни места в социалните услуги и социалната икономика на община Лясковец, както и 192 самотни и възрастни хора и хора с увреждания са ползвали ново разкритите социални услуги на територията на община Лясковец.

Изтегли:
   Община Лясковец с най-много финансирани проекти по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” сред всички български общини

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |