This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Инспектори от новосъздаденото общинско предприятие в Лясковец ще следят за опазване на зелените площи в града

 

07.05.2012:
Инспектори от новосъздаденото общинско предприятие в Лясковец ще следят за опазване на зелените площи в града

От началото на месец Май 2012 г., инспектори, назначени към Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” в община Лясковец ще следят за спазване на наредбите за опазване на зелените площи и обществени пространства на територията на града, както и наредбите за опазване на околната среда, осигуряване на обществения ред и изхвърлянето и събирането на битови, строителни и масови отпадъци. При констатирани нарушения ще бъдат съставяни фишове за глоби по надлежния ред, установен в Закона за административните нарушения и наказания. Инспекторите са назначени по проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който е насочен към създаването на нови работни места и социално включване на дълготрайно безработни лица и етнически малцинства на територията на община Лясковец, чрез обособяване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Създаденото общинско предприятие заработи от началото на месец април 2012 година като в него вече активно работят 29 лица, които са пряко ангажирани в процесите на поддръжка и озеленяване на зелени площи, хигиенизиране и почистване обществени зони за отдих на територията на община Лясковец. 10 от назначените лица изпълняват своите задължения в населените места на територията на общината - селата Драгижево, Добри Дял, Джулюница, Козаревец и Мерданя.  

Нова инициатива на община Лясковец, чрез която да се стимулира гражданската ангажираност към опазването на новоизградените паркове и зони за отдих, е разкриването на „Зелен телефон”, на който гражданите ще могат да подават сигнали за нарушения и нередности по обществените зони за отдих. Сигнали могат да се подават и в Информационния център на Община Лясковец, като целта е гражданите да станат съпричастни към усилията на местната власт да поддържа в добър вид зелените площи и открити градски територии. Отново в рамките на проекта се предвижда от следващата седмица да започне мащабно зацветяване с различни видове цветя на централните части на град Лясковец и в селата на територията на общината. След завършване на проекта за цялостна реконструкция и обновяване на обществени пространства в град Лясковец, реализиран с финансиране в размер на 4,5 милиона лева от Оперативна програма „Регионално развитие” Община Лясковец се изправи пред сериозното предизвикателство да поддържа новоизградените обекти в добър вид. За тази цел общинската администрация разработи проект за създаване на общинско социално предприятие, като дългосрочната цел на проекта е да се създаде ефективна организация и структура за поддържане и озеленяване на зелените площи на територията на община Лясковец, както и да се оптимизират разходите на местната власт. 

Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” се реализира в рамките на 16 месеца, в периода 15.12.2011 г. - 15.04.2013 г. Общата стойност на проекта възлиза на 296 454.98 лева, като това е единствения одобрен проект в област Велико Търново по схема „Нови възможности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Зелен телефон на Община Лясковец за сигнали за нарушения – 2 20 85 и 0889 002 662

Изтегли:
   Инспектори от новосъздаденото общинско предприятие в Лясковец ще следят за опазване на зелените площи в града

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |