This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново обявява конкурс за свободни работни места

 

20.04.2012:
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново обявява конкурс за свободни работни места

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново обявява конкурс за свободни работни места на длъжност "общностен модератор". 

Брой свободни работни места: 2 бр.  

Място на работа: Център за развитие на общността (ЦРО) – гр. Стражица; в Община Лясковец ще работи изнесено работно място. 

Работно време: пълен работен ден  

Продължителността на заетостта: май 2012 - октомври 2013 година. 

Описание на работата: Работните места са разкрити по проект, финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Прогрес. Общностните модератори ще работят за: 

• активизиране на местната ромска общност;  

• повишаване на информираността на общността; 

• ще съдействат за увеличаване на заетостта сред младите хора от общността; 

• ще бъдат посредници между държавните институции и ромската общност; 

• организиране на общностни събития – лекции, традиционни празници и др. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

• средно образование. Висше образование е предимство; 

• компютърна грамотност – Word, Excel, ел. поща; 

• да владее езика на местната ромската общност (ромски, турски или румънски), да се ползва с доверието на местната ромска общност; 

• умения за общностна работа; 

• желание за работа за развитие на местната общност; 

 

Документи за кандидатстване: 

1. Автобиография(CV). 

2. Копие от диплома за образование (носете оригинала за справка в деня на конкурса). 

3. Копия от дипломи/удостоверения за завършени курсове и/или обучения. 

3. Кратко изложение на Тема „ Кои са проблемите пред младите хора за започване на работа в моят град (село)?”. 

 

Документите за кандидатстване се подават на адрес: ЦМЕДТ „Амалипе”, гр. Велико Търново 5000 п.к.113 или на електронна поща: amalipe.progress@yahoo.com. 

 

Краен срок за кандидатстване: 04 май 2012 год.

Изтегли:
   Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, гр. Велико Търново обявява конкурс за свободни работни места

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |