This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец посрещна делегация от Румъния за представяне на добри практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове

 

03.04.2012:
Община Лясковец посрещна делегация от Румъния за представяне на добри практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове

На 3 Април 2012 г. на посещение в община Лясковец бе 20-членна делегация включваща представители на местните и регионални власти, земеделски служби, неправителствени организации и образователни институции от Крайова (Румъния) с цел запознаване с успешни практики на проекти, реализирани със средства от Европейските структурни фондове. Посещението се реализира в рамките на проект „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони (Велико Търново и Долж)" по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, който се реализира от Великотърновския университет – Философски факултет съвместно с Университета в Крайова – Факултета по социални науки. Освен официалното посрещане от страна на Кмета на Община Лясковец Д-р Ивелина Гецова в програмата на посещението са включени и представяне на опита на Целодневна детска градина „Славейче” с реализацията на инициатива „Екологична детска градина” и представяне на Местната инициативна група „Лясковец – Стражица”. Гостите от Румъния направиха кратка обиколка на централната градска част за да се запознаят с наскоро приключилата цялостна реконструкция на централния площад и изградените нови пешеходни зони и зони за отдих.  

По време на посещението Мария Илчева, Ръководител на екипа по проекти на Община Лясковец представи възможностите за реализация на съвместен проект за изграждане на Трансграничен център за добри практики в областта на зеленчукопроизводството и екологичното земеделие между България и Румъния. За тази цел е определена съществуващата знакова за град Лясковец сграда на киното, разположена на Централния площад, която в момента е в лошо състояние и не може да бъде пълноценно използвана. Това е стратегически и иновативен проект за община Лясковец, с който ще се разкрият нови възможности и перспективни в традиционни области за развитие между Лясковец и Крайова, чрез който да се стимулират местното развитие на земеделските райони. Чрез изграждането на трансграничен център ще се насърчи обмена на добри практики, съвместни инициативи и проекти в с европейско финансиране в сферата на зеленчукопроизводството, винарството, лозарството и туризма. Посещението на Румънската делегация завърши с посещение на Музея на гурбетчийското градинарство, където домакините от Община Лясковец представиха възможностите за участие в първия по рода си Карвинг фестивал – „Лясковец пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който предстои да се проведе през м. Септември тази година.

Изтегли:
   Община Лясковец посрещна делегация от Румъния за представяне на добри практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |