This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

На 21 Март 2012 г. в Община Лясковец се открива новоизградената обществена зона за отдих със спортна и детска площадка в квартал 5 „Черникова бара”

 

20.03.2012:
На 21 Март 2012 г. в Община Лясковец се открива новоизградената обществена зона за отдих със спортна и детска площадка в квартал 5 „Черникова бара”

На 21 март 2012 г. в 11:00 часа Община Лясковец организира официална церемония за откриване на новоизградена обществена зона за отдих със спортна и детска площадка в квартал 5 „Черникова бара” на територията на град Лясковец, осъществена по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007 - 2013” със средства от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет. 

В процеса на изпълнение на строително ремонтните работи се извърши възстановяване над 1500 кв. м. зона за обществен отдих във вътрешно квартално пространство, изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години с монтирани 5 детски уреда и пясъчник с тента, възстановяване на спортна площадка за ползватели от 12 до 18 години – монтиране на спортни уреди, оформяне на зона за бадминтон и тенис на маса, оформяне на кътове за отдих – изграждане на две беседки, монтиране на пейки и кошчета, изграждане на енергоспестяващо осветление и осигурена достъпна среда. Изграждането на обект „Благоустрояване на квартал 5 – възстановяване и преустройство на обществена зона за отдих със спортна и детска площадка започна през месец август 2011 г. и беше завършено през месец Януари 2012 г. като от 1 март за обекта е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. Строителството на спортната площадка се извърши от Консорциум „Пътни строежи – Хит”, гр. Велико Търново, като проектант на обекта е арх. Лъчезар Лалев, а строителния надзор се упражняваше от „Инвестстрой” ЕООД, гр. Ловеч. 

Обновената и модернизирана мултифункционалната спортна площадка предлага възможности за активен спорт - баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хандбал, бадминтон и тенис на маса, както и използване на гимнастическите уреди за спортна гимнастика, площадки и зоната за отдих. Обща стойност на извършената инвестиция в изграждане на нова спортна инфраструктура в квартал 5 е на стойност 334 000 лева. В рамките на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” бяха изцяло обновени и реконструирани двата парка на Лясковец, изградени са общо 3 нови детски площадки, беше извършена рехабилитация на централните градски улици, както и изцяло е реконструиран централния площад, като е обособена пешеходна зона и обществена зона за отдих. Първата спортна проява на новата спортна площадка ще бъде футболна среща между отбори на Община Лясковец и консорциум „Пътни строежи – Хит”.

Изтегли:
   На 21 Март 2012 г. в Община Лясковец се открива новоизградената обществена зона за отдих със спортна и детска площадка в квартал 5 „Черникова бара”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |