This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец организира кампания "Живи спомени на градинарството"

 

05.03.2012:
Община Лясковец организира кампания "Живи спомени на градинарството"

Община Лясковец съвместно с Музей на градинарството при Читалище „Напредък-1870, гр. Лясковец и Читалище „Земеделец – 1899”, с. Козаревец обявяват кампания "Живи спомени на градинарството" за събиране на автентична информация, спомени и документи, снимки, предмети идвижими вещи, свързани с градинарството като традиционен поминък за община Лясковец. 

 

Кампанията се организира във връзка с изпълнението на проект „Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” по договор за безвъзмездна финансова помощ дейност на проект № BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Оперативна програма „Регионално развитие” 

 

Цел на кампанията: Да се събере автентична информация, спомени, документи и нагледни материали за градинарството като поминък с цел възстановяване и демонстрация на традиционни техники и пособия за обработка на земята, както и . 

 

Регламент на кампанията: В кампанията могат да вземат участие всички жители и гости на община Лясковец, както и хора, свързани с историята на Община Лясковец, които могат да предоставят автентична информация под формата на разкази,публикации, вестници, книги, снимки, истории, песни, фолклор, културни атрибути, лични дневници и архиви, родови хроники, записки, картички, карти на градинарите и др.  

 

Допустими теми: 

• История, развитие и бъдеще на градинарството в Лясковец, България и Европа; 

• Минало, настояще и бъдеще на гурбетчийското градинарство като поминък на лясковчани и приноса на лясковските градинари за развитието на градинарството в Българи и по света. 

• История на лясковските градинарски дружества; 

• Данни за лясковски градинари, техни наследници, семейства и родственици; 

• Лична и семейна информация за корените на градинарството в Лясковец, неговото разпространение по света и автентичните последици; 

• Оригинални рецепти за приготвяне на зеленчуци; 

 

Етапи на Кампания „Живи спомени за градинарството”: 

• Първи етап: предоставяне на автентична информация под формата на разкази,публикации, вестници, книги, снимки, истории, песни, фолклор, културни атрибути, лични дневници и архиви, родови хроники, записки, картички, карти на градинарите по обявените теми в кампанията; 

 

• Втори етап: Събиране на вещи и предмети, свързани с традиционния бит на лясковските градинари както и следните предмети: 

- традиционни земеделски сечива и сечива за обработка на земята; 

- инструменти от традиционния селски бит и ежедневие на лясковските семейства, обработващи лозя, градини и др. 

- макети или реални пособия за обработка на земята, ползвани от лясковските градинари по време на гурбетчийството; 

- оригинални вещи, ползвани от градинарските семейства. 

 

• Трети етап: организиране на автентична изложба за традиционния бит на лясковските градинари, която да представи всички събрани оригинални вещи и предмети. 

 

Начин на провеждане на кампанията:  

• Всеки желаещ да се включи в Кампания „Живи спомени за градинарството” може да изпрати информация и документи, разкази,публикации, вестници, книги, снимки, истории, песни, фолклор, културни атрибути, лични дневници и архиви, родови хроники, записки, картички по поща на адрес или електронна поща: 

 

Гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” №1 

Община Лясковец 

За участие в Кампания „Живи спомени за градинарството” 

Електронна поща: proekti@lyaskovets.net  

Subject: Кампания „Живи спомени за градинарството” 

• Място за събиране на предмети, вещи, пособия, материали и други материални активи по настоящата обява:  

- Музей на градинарството, гр.Лясковец, ул. „Петър Караминков” №17, всеки работен ден от 09.00ч.до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч.,  

- Читалище „Земеделец 1899” село Козаревец, ул. „Васил левски” №48, всеки работен ден от 09.00ч.до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч.,  

• Материали по настоящата Кампания ще се събират и в Читалищата на селата: Козаревец, Добри Дял, Джулюница, Мерданя и Драгижево. 

• При желание да бъдат заснети, записани или документирани разкази, истории, спомени или друго можете да направите заявка на телефон: 0878 779 101 –Мария Маринова, Ръководител на проекта 

• За допълнителна информация за Кампания „Живи спомени за градинарството”  

- Тел: 0882 629 270 – Сергей Добрев, Уредник на Музей на гурбетчийското градинарство; 

- Тел: 0878 779 101 – Мария Маринова, Ръководител проект „Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”; 

- Тел: 0877 520 445 - Йорданка Андреева, Секретар на НЧ „Земеделец – 1899” село Козаревец. 

 

• Краен срок за участие в кампанията: 6 април 2012 г.

Изтегли:
   Община Лясковец организира кампания "Живи спомени на градинарството"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |