This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за обществено обсъждане Лясковец

 

01.03.2012:
Покана за обществено обсъждане Лясковец

Във връзка с разработване на проект за развитие на регионален туристически продукт по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2.”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съвместно с общините Елена и Златарица 

 

Каним всички заинтересовани страни и представители на местната общност за обществено обсъждане. 

 

Дата: 5 Март 2012г. (понеделник) 

Начален час: 14.00 часа 

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Лясковец, ет.1. 

Тема: „Обсъждане на идеи за повишаване на туристическия потенциал на община Лясковец” 

 

Дневен ред на срещата:  

14.00ч.-14.10ч.-Представяне на Операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Оперативна програма „Регионално развитие”; 

14.10ч.-14.20ч. - Презентация ”Туристическия потенциал на Община Лясковец - алтернативи, предизвикателства и място в регионалния продукт”; 

14.20ч.-14.30ч. - Дискусия – обсъждане на идеи и предложения  

 

Искрено се надяваме, че с Вашето присъствие ще покажете съпричастност и заинтересованост към намерението и усилията на общинската администрация за подобряване качеството на живот и откриване на нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие. 

За по-ползотворно протичане на обсъждането заинтересованите лица могат да се запознаят с изисквания на схемата на проекта в сайта на ОПРР – www.bgregio.eu

Изтегли:
   Покана за обществено обсъждане Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |