This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за информационен модул по Лидер

 

28.02.2012:
Покана за информационен модул по Лидер

Във връзка с изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ „Лясковец-Стражица” и предстоящо обявяване на Първа покана за прием на заявления. 

Във връзка с изпълнението на тристранен договор, сключен между МЗХ, РА и МИГ Лясковец Стражица с № РД 50-140 / 13.10.2011г. между МЗХ, ДФ „Земеделие-РА” и СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” по мерки 41 и 431 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., ОС-Лидер. 

В изпълнение на Процедури за прилагане на Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица”, с № 41-03-44/30.08.2010г. 

Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани страни - представители по сектори: местен малък и среден бизнес, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки и др.  

На информационна среща-обучение във връзка с обявяване на Първа покана за прием на заявления за финансиране на проекти по Стратегия за местно развитие. 

 

1. Среща в гр. Лясковец за бенефициенти на територията на община Лясковец: 

 

- Дата: 5 март 2012г., понеделник 

Място: гр. Лясковец, пл.”Възраждане” № 1,  

Конферентна зала на Община Лясковец. Начален час: 14.00ч. 

 

2. Среща в гр.Стражица за бенефициенти на територията на община Стражица: 

 

- Дата: 6 март 2012г., вторник 

Място: гр. Стражица, пл.”Дончо Узунов” № 5,  

Конферентна зала на Община Стражица. Начален час: 10.00ч. 

 

3. Предварителен Дневен ред на срещите: 

- Представяне на Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ-приоритети, мерки 111121,311,312,321,322 и 331, бюджет и срокове. 

- Представяне на Индикативен график за прием на заявления за 2012г. 

- Представяне на Основни изисквания към бенефициентите, които ще кандидатстват с проекти по мерките. 

- Представяне на План за информиране и консултиране на бенефициенти по Първа покана за прием на заявления за финансово подпомагане. 

- Дискусия, въпроси и коментари с експерти и екипа на МИГ. 

Важна забележка: молим който има възможност да си донесе флаш или диск за запис на информацията, необходима за кандидатстване по Първа покана. 

Важна забележка: всички презентации по време на срещата ще бъдат предоставени по ел.поща, както можете да ги намерите и на интернет –страницата на МИГ.

Изтегли:
   Покана за информационен модул по Лидер

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |