This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Седем работни места са осигурени по регионалната програма за заетост в Община Лясковец

 

21.02.2012:
Седем работни места са осигурени по регионалната програма за заетост в Община Лясковец

Със своя заповед от 27 януари тази година и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 5 и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта, министър Тотю Младенов утвърди регионалната програма за заетост, която включва освен община Лясковец, още осем общини от областта. Програмата е със срок на действие до края на текущата 2012 година, като необходимите средства за изпълнението ѝ са от държавния бюджет и за община Лясковец те възлизат на 15 456 лв. Финансирането от държавата е за трудови възнаграждения за разкритите работни места за лицата, за допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му, възнаграждения за основен платен годишен отпуск и т.н.  

През есента на 2011 година община Лясковец кандидатства с проект по Регионална програма за заетост, с наименование „SOS за лицата и семействата в риск от община Лясковец” и получи одобрение от Министерството на труда и социалната политика. Основната цел на Програмата е осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, като непосредствено с изпълнението ѝ ще се осигурят трудови доходи на безработни лица.  

В община Лясковец ще бъдат разкрити 7 работни места за срок от 6 месеца, евентуално със стартирането на проекта от месец април. Лицата, участници в програмата са безработни граждани от общината, регистрирани в Дирекция Бюро по труда. Наетите на работа ще са на пълно работно време в дейности за образователна подкрепа на деца и семейства в риск.  

Разпределени по населени места на територията на община Лясковец седемте бройки заети лица са предвидени да обслужват лясковското читалище „Напредък-1870”, добридялското и драгижевското читалища, както и основното училище в Джулюница. Три ще са работните места в читалището в общинския център, по една бройка ще получат читалище „П. Р. Славейков-1903” - Добри дял и „Развитие-1894” - Дрвагижево и 2 броя наети лица ще работят в джулюнското училище „П. Р. Славейков”. Дейностите, които ще извършват новонаетите включват проучване, подкрепа, консултиране, информиране и оказване на индивидуална методическа помощ на деца в риск, формиране на групи по интереси, работа в ателие за занимателни дейности, арттерапия, обучения на открито и др. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |