This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.01.2012 г.

 

25.01.2012:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.01.2012 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010-2014 година. 

2. Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от ЗОС. 

3. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, по реда на ЗОС през 2012 година. 

4. Отдаване под наем част от имоти - публична общинска собственост. 

5. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2011 г. 

6. Предложение за предвиждане на средства в бюджета на Община Лясковец за ремонт на покривната конструкция на Музея на гурбетчийското градинарство. 

7. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |