This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец стартира изпълнението на нов проект за благоустройство и озеленяване

 

16.01.2012:
Община Лясковец стартира изпълнението на нов проект за благоустройство и озеленяване

На 15.12.2011 г. Община Лясковец официално стартира проект № BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд. 

В рамките на новосъздаденото социално предприятие ще бъдат разкрити 29 нови работни места, като 10 от тях ще бъдат в населените места от Общината (по двама души във всяко от прилежащите села). Дейността на общинското социално предприятие ще осигури озеленяване и поддържане на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец.  

Проектът ще се реализира в срок от 16 месеца и е с обща стойност 296 000 лева.

Изтегли:
   Повече информация за проекта.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |