This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 25.08.2011 година.

 

24.08.2011:
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 25.08.2011 година.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.08.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 

 

1. Допълнение и вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година – 2 броя предложения. 

 

2. Вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година. 

 

3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

 

4. Заявление относно закупуване на лозе в масив 155, парцел № 034. 

 

5. Разпореждане с обект - частна общинска собственост. 

 

6. Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 г. 

 

7. Питания. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |