This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

МИГ Лясковец – Стражица финансира 7 проекта на обща стойност 25 хил. лева на територията на община Лясковец

 

09.08.2011:
МИГ Лясковец – Стражица финансира 7 проекта на обща стойност 25 хил. лева на територията на община Лясковец

На 8 август 2011г. в Заседателната зала на Община Лясковец сключиха договори за финансиране на своите проекти, участници в „Панаир на добрите идеи” - 7 местни организации, училища и детски градини, действащи на територията на община Лясковец. Одобрените проекти ще се реализират на територията на град Лясковец, в селата: Козаревец, Джулюница и Драгижево. Подписването на договорите стана на специална церемония, организирана от МИГ Лясковец-Стражица, на която присъстваха печелившите кандидати и техни съмишленици. Общата сума на 7-те проекта е в размер на 37 500лв., от които 25 хил. лева са безвъзмездна помощ осигурени от Фондация ”Америка за България” и Община Лясковец и 12 500 хил. лева е собствено финансово участие и доброволен труд на одобрените организации. Д-р Ивелина Гецова - председател на УС на МИГ изрази своята подкрепа и увереност в успешното реализиране на финансираните проектни идеи в полза на местната общност и местното развитие. Всички проекти имат потенциала да се реализират устойчиво и да бъдат демонстрационни добри практики за развитие на малките населени места. Финансирани проекти са: 

• Читалище „Земеделец-1899” с. Козаревец с проект „Обособяване на зона за пазар на земеделска продукция”. Проектът е насочен към изграждането на зеленчуков пазар в с. Козаревец на който да се продава местната продукция. 

• ОУ ”П.Р.Славейков” с. Джулюница с проект „Аз спортувам!”. Проектът е насочен към направата на фитнес-площадка за спорт и тренировки на открито в с. Джулюница. 

• Читалище ”Развитие-1894” с. Драгижево с проект „Изграждане на клуб по интереси за деца и младежи в Читалище ”Развитие-1894”. С настоящия проект ще бъде изграден Клуб за деца и младежи, в който ще се предлагат различни дейности за свободното време на учащите. 

• Три от финансираните проекти са на детските градини на територията на град Лясковец - ЦДГ ”Славейче”, гр. Лясковец с проект ”Детската градина-защитена природна територия”, Настоятелство ЦДГ “Пчелица”, гр. Лясковец с проект „Спорт, игри, забава на зелената морава” и ЦДГ ”Радост”, гр. Лясковец с проект „Мечтата се сбъдва с песен” като проектите са насочени към създаване условия за опазване на природата, развитие на творческите умения на децата и подобряване условията за спорт и игра. 

• Инициативна група ”Ориентиране” с проект ”Бягай с темпото на мисълта си”. Проектът цели да подготви терен за провеждането на национални състезания, чрез изработването на карти и маршрути по ориентиране.  

Реализирането на проектите се предвижда да бъде извършено в рамките на 4 месеца от м. Август до края на 2011г. През това време предстои промотиране на работата по всяка идея, популяризиране на постиженията, изготвяне на профили за всяка идея в интернет и изготвяне на „Наръчник на добрите идеи”. В Конкурса за малки проекти ”Панаир на добрите идеи” участваха общо 27 идеи на различни организации и граждански групи от двете общини – Лясковец и Стражица. Това е първата местна инициатива за финансиране на граждански инициативи за подобряване на средата на живот и стимулиране на организациите да мобилизират ресурси за иновативни идеи.

Изтегли:
   МИГ Лясковец – Стражица финансира 7 проекта на обща стойност 25 хил. лева на територията на община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |