This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец е сред първите общини в България и Европа, които получиха Етикета за добро управление на Съвета на Европа

 

30.05.2011:
Община Лясковец е сред първите общини в България и Европа, които получиха Етикета за добро управление на Съвета на Европа

 

На официална церемония на 27 май 2011 г. в Министерски съвет д-р Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец получи престижната награда от г-н Росен Плевнелиев - Министър на регионалното развитие и благоустройството, заедно с кметовете на още 12 български общини 

На 27 май 2011 г. за първи път в Европа беше връчен Етикет за добро управление на Съвета на Европа в рамките на Европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво. След като България беше акредитирана да присъжда това високо отличие, през месец март тази година беше обявена процедура за кандидатстване от всички български общини. Етикетът представлява сертификат за базово качество на управлението на общината като цяло, като удостоверява, че общината прилага всеки от 12-те принципа за добро управление над средното ниво. Община Лясковец е сред малкото, които са получили максимална оценка, като освен доказателства за прилагане на принципите, е направено допитване сред общинските съветници и гражданите на общината. Основно условие за кандидатстване за Етикета е гласувано решение на Общински съвет, че общината се ангажира с прилагането на принципите за добро управление – откритост и прозрачност, ефикасност и етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и стабилно финансово управление, широко участие на гражданите и отчетност.  

Срокът на валидност на присъдения Европейски етикет, който представлява кристален приз и сертификат е 2 години, съгласно акредитацията на Съвета на Европа, като след изтичането на този период общината ще трябва да докаже прилагането на 12–те принципа за добро управление.  

Получаването на престижната награда демонстрира стремежа на ръководството на община Лясковец към по-добро управление в интерес на гражданите, зачитащо техните права и с тяхното активно участие. Това е дългосрочна гаранция за правото на всеки гражданин на добро и демократично управление на територията на община Лясковец.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |