Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Йордан Баев 02.02.2024 Съобщаваме ви, че Обявление №М-2583 #5 / 18.12.2023 г., на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Не е потърсена“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящето Обявление №М-2583 #5 / 18.12.2023 г., на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Лясковец. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 02.02.2024 год.

Обявление №М-2583 #5 / 18.12.2023 г.