Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Петранка Маринова 17.08.2023 Съобщаваме ви, че Обявление № М-2583#1 / 20.07.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Непотърсено“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление № М-2583#1 / 20.07.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, ул. „Манастирска“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 17.08.2023 г.

Обявление № М-2583#1 / 20.07.2023 г.